Volby do Akademického senátu AMU 13. 2.–14. 2. 2018 – složení volební komise

Složení volební komise dle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu AS AMU v Praze

Zástupci DAMU:
Mgr. Kateřina Schwarzová
doc. Mgr. Karel Vostárek
BcA. Martin Krupa

Zástupci HAMU:
Mgr. Marie Fričová, Ph.D.
doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.
Václav Špíral

Zástupci FAMU:
Mgr. Marek Vajchr
BcA. Pavla Klimešová
BcA. Tomáš Janáček

Předsedkyně:
doc. Daniela Jobertová, Ph.D.

16. leden 2018

Dokumenty:

Složení volební komise (Volby do Akademického senátu AMU 13. 2. – 14. 2. 2018)


.