Bohumil Nekolný: Divadlo a společnost kolem roku 1989

V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Bohumila Nekolného Divadlo a společnost kolem roku 1989. Jak se politické konflikty promítají do divadelního prostředí a jak naopak divadlo vstupuje do společenských procesů? Knihu tvořenou vlastními statěmi, úvahami a polemikami z přelomu 80. a 90. let rámuje Bohumil Nekolný závěrečnou studií, která má za cíl v historickém kontextu upozornit na přetrvávající problémy systému provozování a podpory živého umění v Česku.

Kniha sleduje polemiky uvnitř Svazu českých dramatických umělců, aktivitu studiových divadel v osmdesátých letech a problémy jejich dramaturgie s institucemi (včetně cenzury). Zachycuje z dobového pohledu samotný listopad 1989 a konkrétní kauzy od vinohradského divadla přes Národní divadlo až třeba po divadlo v Kolíně. Věnuje se vztahům české a slovenské divadelní obce, divadla a politiky (požadavky na zákaz KSČ, lustrace atd.), situaci kolem divadelních časopisů a publicistiky, ale i divadelního či autorského zákona. Skládá se z projevů proslovených při různých příležitostech a textů publikovaných v periodikách Scéna, Tvorba, Literární noviny, Lidové noviny, Přítomnost, Svět a divadlo a další. Zařazeny byly i nepublikované stati a úvahy, které autor napsal za účelem uchování vlastní historické paměti. Každý z textů, který do knihy vybral, provází Bohumil Nekolný současným komentářem. Kniha je určena pamětníkům a divadelní obci, ale především současným studentům divadla jako výukový materiál k transformaci české divadelní sítě.

doc. Mgr. Bohumil Nekolný (1948) je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (české a světové dějiny a dějiny a teorie divadla), původní profesí dramaturg. V devadesátých letech ředitel odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR a vedoucí kulturní rubriky Lidových novin. Přednášející na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Předseda správní rady Klicperova divadla Hradec Králové. Od r. 1999 konzultant a analytik Institutu umění – Divadelního ústavu (specializace: kulturní politika a divadelní systémy); člen oborové pracovní skupiny Divadlo pro přípravu Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 a člen řešitelských týmů vědeckovýzkumných projektů Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006–2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturního, resp. kreativního průmyslu v ČR (2007−2013). Autor publikací Studiové divadlo a jeho české cesty (1992), Kultura 2000 (2001) a Divadelní systémy a kulturní politika (2006). Pravidelně přispívá do Světu a divadla, Divadelních novin, Proglasu, 51pro, Kontextů, A2 a dalších periodik.
 

14. prosinec 2020

.