Vyhlášení voleb do AS AMU na dny 13. a 14. února 2018

Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017 vyhlašuji ve dnech 13. a 14. února 2018 volby do Akademického senátu AMU.

Podle čl. 2.3 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU jmenuji předsedkyní volební komise prorektorku AMU doc. Danielu Jobertovou, Ph.D.

Další členy volební komise budu jmenovat v souladu s článkem 2.2 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU po projednání jejího složení v akademických senátech jednotlivých fakult.

doc. Jan Hančil
rektor

15. prosinec 2017

.