„Očkováním k živé kultuře“

Jan Hančil, rektor Akademie múzických umění v Praze, se ztotožňuje se stanoviskem Lékařských fakult Univerzity Karlovy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LF Plzeň a LF Hradec Králové), které jednoznačně podporují očkování proti Covid 19 jako jedinou cestu, jak dosáhnout návratu k normálnímu životu společnosti.

Jan Hančil k výzvě dodává: „Očkování považuji za jediný způsob, jak se vrátit nejen k plnohodnotnému studiu uměleckých oborů, ale ke kulturnímu životu jako takovému, který je klíčový pro uplatnění našich absolventů. Dám se očkovat, jakmile to bude možné“.

Celé prohlášení lékařských fakult UK

 

15. prosinec 2020

.