Záznamy konference Teritoria umění 2020

Sedmý ročník konference, který se konal v online prostředí dne 6. listopadu 2020, proběhl v nové podobě. Kromě tradičních konferenčních příspěvků byl rozšířen o prezentaci vědeckých posterů. Výstava těchto posterů je od začátku února 2021 dostupná v atriu Domu u bílého jelena (Tržiště 20, Praha 1).

Záznamy přednášek a prezentací vědeckých posterů z posledního ročníku odborné konference doktorandů uměleckých oborů Teritoria umění 2020 jsou dostupné na webu AMU.  

Pozvánka a úvodní slovo k výstavě prorektora AMU pro vědu, výzkum, PR a rozvoj doc. Filipa Suchomela jsou dostupná zde.
 
Odbornou konferenci doktorandů uměleckých oborů Teritoria umění pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze, Janáčkovou akademií múzických umění a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze od roku 2014. Na sedmý ročník se přihlásilo čtyřicet dva zájemců z jedenácti vysokých škol z Česka, Slovenska a Polska. Vybráno bylo šestnáct účastníků ze sedmi škol.  

 

 

10. únor 2021

.