CALL FOR ABSTRACTS – Teritoria umění 2018

Srdečně zveme doktorské studenty uměleckých oborů k účasti na 5. ročníku konference Teritoria umění. Abstrakty příspěvků v rozsahu 200-400 slov můžete zasílat k anonymnímu posouzení /bez uvedení jména a školy či katedry v textu/ do 18. 3. 2018 na email teritoria@amu.cz. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni nejpozději 1. 4. 2018.

5. ročník Mezinárodní vědecké konference doktorandů uměleckých škol

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá každoročně Akademie múzických umění v Praze. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

pořádá Akademie múzických umění v Praze
Malostranské náměstí 13, Praha 1
23. května 2018

Zájemci o přednesení příspěvku mohou zasílat abstrakty připravené k anonymnímu recenzování /bez uvedení jména a školy či katedry v textu/ v rozsahu 200–400 slov do 18. 3. 2018 na email teritoria@amu.cz. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni do 1. 4. 2018.

Na konferenci můžete přihlašovat své příspěvky z oblasti Artistic Research a dále takové, které výrazným způsobem tematizují metodologii výzkumu v oblasti performativního a vizuálního umění.  Každému příspěvku je vyhrazeno 20 minut, následovat bude 20 minut společné diskuze. Z konferenčních příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník. Další případné dotazy lze směřovat na email teritoria@amu.cz

9. únor 2018

.