Cena Maxe Broda 2021: studentská literární soutěž o nejlepší esej (deadline 30. 6. 2021)

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 27. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2021! Do soutěže se mohou zapojit studenti z ČR a Slovenska.

Témata:

1. HUMOR FRANZE KAFKY – Jean Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.” Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme objevit?

2. KRIZE – Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční krize... Co je to krize a jaké může mít podoby?

3. LOCKDOWN – Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj život?

Na vítěze čeká finanční odměna:

1. místo 6000 Kč (240€)

2. místo 3500 Kč (140€)

3. místo 2000 Kč (80€)

Texty, psané v českém a slovenském jazyce spolu s příhláškou do soutěže, zasílejte do 30.6.2021 e-mailem (PDF, doc) na: cmb@franzkafka-soc.cz

Web soutěže

30. duben 2021

.