V Nakladatelství AMU vychází publikace Dějiny Akademie múzických umění v Praze

Historická monografie se zaměřuje na organizaci studia a studijní systém a popisuje mocenské a institucionální mechanismy ovlivňující školu v jednotlivých etapách její existence od jejího založení Benešovými dekrety v roce 1946 až po počátek 90. let. Prostřednictvím vzpomínek pamětníků se současně snaží zachytit i subtilní rovinu bytí na škole a možností studia a tvorby.

AMU se vydáním této publikace řadí po bok nejen českých univerzit a vysokých škol, jako jsou Univerzita Karlova, Masarykova univerzita či Univerzita Palackého, které se již svým dějinám věnovaly, ale také například Oxfordské či Cambridgeské univerzity, které o svých dějinách vydaly množství knih. Vědomí a reflexe vlastních dějin je podstatnou součástí vlastní identity a zároveň nástrojem k hlubšímu poznání souvislostí a příčin aktuálního stavu. V případě dějin AMU se tak například otevírají složité a dodnes aktuální otázky o podobách a pozici terciárního vzdělávání v umění či diskuse o vztahu mezi uměním a vědou.

Výzkum a příprava publikace trvaly více než čtyři roky. Výsledná podoba zachycuje vývoj AMU od jejího založení v roce 1946 až po revoluční dění roku 1989 a ranou existenci v nově nabytém svobodném prostředí v 90. letech 20. století. Tým výzkumníků vedl Martin Franc, jeden z předních odborníků v oblasti kulturních dějin, jenž sepsal také kapitolu věnovanou AMU jako celku. Dějinami FAMU se zabýval a příslušnou kapitolu napsal Petr Bednařík, historii DAMU zpracovali Jitka Rauchová a Martin Franc, vývojem HAMU se zaobírala Lenka Krátká.
Výzkum historických pramenů byl doplněn o sérii rozhovorů se současnými i bývalými studenty, zaměstnanci a pedagogy. Rozhovory vedli částečně členové týmu a částečně současní studenti AMU a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy; metodickou podporu a editaci rozhovorů zajišťovala Lenka Krátká. Orálněhistorický výzkum posloužil jako podpůrná metoda výzkumu archivních pramenů vztahujících se ke škole. Výběr z více než 80 rozhovorů navíc vyšel v doplňkové monografii Dějiny AMU ve vyprávěních, kterou NAMU vydalo na jaře 2017.

Publikace k dostání na e-shopu NAMU zde

26. únor 2018

.