Mimořádná situace spojená s epidemií COVID-19: provoz a fungování rektorátu od pondělí 31. 5. 2021

Na základě aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy stanovuji s účinností od pondělí 31. 5. 2021 do pátku 4. 6. 2021 následující pravidla pro provoz a fungování rektorátu:

1. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Vedoucí pracovišť zajistí střídání zaměstnanců na pracovištích s využitím práce z domova.

2. Administrativní pracovníci a referenti odborných úseků jsou povinni dodržet všechny předem stanovené termíny, které se týkají splatnosti faktur, vystavování objednávek, provozních záležitostí, mzdových, personálních a dalších podkladů souvisejících se služebními cestami a jejich vyúčtováním.

3. Chod příslušných oddělení rektorátu bude zajištěný od pondělí do pátku ve standardních úředních hodinách. Chod sekretariátu rektorátu bude zajištěn denně jedním zaměstnancem.

4. Úřední hodiny podatelny 9.00–11.30 a 13.00–14.00 zůstávají nezměněny, provoz od pondělí do pátku. Na vrátnici Lichtenštejnského paláce je umístěna schránka podatelny. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Doručování vnitřní pošty bude zajištěno od pondělí do pátku.

5. Pokladna rektorátu bude otevřena ve standardních časech v úterý a ve čtvrtek.

6. Termín pro odevzdání podkladů týkajících se výplaty mezd musí být dodržen. Pokud není možné zajistit plně podepsanou listinnou verzi dokumentů, je potřeba dokumenty opatřené PID v elektronické verzi doručit e-mailem příslušné pracovnici Zaměstnaneckého oddělení s explicitním schválením daných PID jako příkazce, resp. správce rozpočtu či hl. účetní.

7. Oběh účetních dokladů zůstává s časovým omezením (viz bod 3) zajištěn beze změn.

8. Je nařízena pečlivá desinfekce prostor kanceláří, zejména klik a vstupů.

9. Přístup pro zaměstnance a studenty bude i nadále možný pouze přes Lichtenštejnský palác. Vrátnice Lichtenštejnského paláce je rozšířena o samostatnou kontrolu vstupu do kampusu od 7:30 do 17:30 pondělí až pátek podle aktuálně platných pokynů k antigenním testům a dalším formám prokazování se. Kontrolu vstupu mimo tyto hodiny provádí standardní ostraha vrátnice Lichtenštejnského paláce. Vrátnice Hartigovského paláce je uzavřena.

10. Všichni zaměstnanci, kteří pracují z domova, musí mít přesměrovanou pevnou linku na číslo svého mobilního telefonu. Při přesměrování je nutno zadat nejprve 0, pokud by s přesměrováním byly potíže, je třeba se obrátit na PC oddělení.

11. Výše uvedená provozní opatření platí do pátku 4. 6. 2021 včetně, případné změny budou oznámeny v návaznosti na vývoj situace.

S ohledem na otevírání služeb, snižující se počty nakažených a postupující očkování předpokládáme ukončení omezení od 7. 6. 2021, a to při dodržování v ten moment platných pravidel pro zakrývání úst a rozestupy.

Hartigovská vrátnice bude uzavřena až do ukončení povinného testování a kontroly u vstupu v Lichtenštejnském paláci.


Ing. Tomáš Langer, Ph.D.
kvestor

31. květen 2021

.