Mimořádná situace spojená s epidemií COVID-19: provoz a fungování rektorátu od pondělí 1. 7. 2021

Na základě aktuálně rušených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy stanovuji s účinností od čtvrtka 1. 7. 2021 následující pravidla pro provoz a fungování rektorátu:

1. S ohledem na stále ještě existující dílčí omezení a postupně se snižující riziko nákazy mohou jeden den v týdnu zaměstnanci po schválení nadřízeným využívat homeoffice.

2. Antigenní testování i kontrola negativních testů, očkování či prodělaného onemocnění covid-19 u vstupu jsou zrušeny. Případné pokračování v testování si dle vlastních potřeb a podmínek prodlouženého semestru upraví samostatně fakulty.

3. Přístup pro zaměstnance bude možný přes vrátnici Lichtenštejnského paláce i Hartigovského paláce. Hartigovský palác bude otevřen v pondělí až pátek od 8:00 do 16:30, ve stejném čase bude zajištěn provoz vrátnice. Po dalším rozhodnutí během července bude přístup do Hartigovského paláce prodloužen v návaznosti na spuštění kartového systému pro dveře na schodiště, dvorek a výtah. Přístup pro studenty je upraven samostatnou vyhláškou děkana HAMU.

4. V uzavřených prostorách je třeba dodržovat státními orgány stanovená pravidla pro zakrývání úst a rozestupy.

5. Výše uvedená provozní opatření platí do odvolání, případné změny budou oznámeny v návaznosti na vývoj situace.

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.
kvestor

30. červen 2021

.