5 a 1/2 scénáře Ester Krumbachové (ed. Jan Bernard)

Ester Krumbachová proslula především jako scénografka a kostýmní výtvarnice. Publikace 5 a půl scénáře Ester Krumbachové, která právě vychází v Nakladatelství AMU, představuje méně známou stránku této výjimečné umělkyně coby autorky či spoluautorky scénářů zásadních děl československé kinematografie. Přináší výběr z dosud nepublikovaných scénářů, dvě odborné studie věnované její scenáristické tvorbě pro film a televizi a řadu dalších doprovodných materiálů.

Filmový historik a editor knihy Jan Bernard se k archivu Ester Krumbachové dostal díky práci na dvoudílné monografii Jana Němce (NAMU 2014 a 2016). Jelikož Němce pojily s Ester Krumbachovou úzké vazby pracovní i osobní, začal se přirozeně zajímat i o jejich společnou autorskou práci. V roce 2016 se současně díky iniciativě kurátorek Zuzany Blochové a Edith Jeřábkové ze spolku Are podařilo získat od dědiců kompletní pozůstalost Krumbachové a ta je nyní postupně zpřístupňována veřejnosti.

Jan Bernard se tak mohl s pozůstalostí komplexně seznámit a připravit dvě studie uveřejněné v této publikaci. První z nich je věnovaná komplexnímu zmapování scenáristické tvorby Krumbachové pro film, druhá, jejíž spoluautorkou je studentka scenáristiky na FAMU Kristýna Vaňková, se zabývá tvorbou Krumbachové pro televizi. Současně byly pro publikování v knize vybrány i některé dosud nezveřejněné scénáře. Hlavním kritériem při tom bylo, aby se jednalo o zcela neznámé texty.

Zařazeny tak byly scénáře Čtyřlístek pro štěstí a Tři bratři a zázračný pramen, které Krumbachová napsala v šedesátých letech s Janem Němcem, a z jejich pozdější spolupráce nedokončený scénář pro mezinárodní koprodukční projekt Jméno kódu Rubín, který se od zfilmované verze z roku 1996 značně liší. Součástí knihy je dále Krumbachové scénář pro středometrážní film Vstupné a významným objevem je nově objevený konvolut fragmentů k Sedmikráskám 2, které Ester Krumbachová psala v roce 1990 společně s Věrou Chytilovou. V knize tak čtenáři najdou tento i původní scénář Sedmikrásek, který dosud rovněž nebyl publikovaný.

Obraz Ester Krumbachové jakožto spisovatelky prohlubují dokumentární materiály, vzpomínky a rozhovory: „Knihu jsem doplnil výběrem fotografií a ukázkami původních strojopisů a rukopisů, neznámým textem Krumbachové o její práci scenáristické a kostýmní, který vznikl v devadesátých letech pro americké studenty Josefa Lustiga, a vzpomínkami synovce Krumbachové na jejich setkávání, které mi Jan Krumbach laskavě poskytl. Protože z jistých důvodů sešlo z vydání knihy, již připravovala Tereza Brdečková, obohatili jsme z ní moji knihu o výběr z publikovaných rozhovorů s Krumbachovou, a zejména o filmografii a bibliografii Krumbachové, které pro Are před svou smrtí připravil Miloš Fikejz a jež jsem mírně doplnil,“ říká editor knihy Jan Bernard.

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. (1948), vyučuje na FAMU filmovou historii a estetiku. Je spoluautorem a autorem deseti knih, včetně monografií Evalda Schorma, Jana Němce či rozsáhlé studie o vztahu Václava Havla k filmu. V roce 2020 vyšla v NAMU také kniha Filmař(i) disentu: Michal Hýbek. Je členem FITES, ČFTA, redakční rady časopisu Film a doba, Sdružení české filmové kritiky, České společnosti pro filmová studia a Vědecké a umělecké rady FTF VŠMU Bratislava.
 
Ve dnech 10. listopadu 2021 až 30. ledna 2022 bude v Domě umění města Brna probíhat výstava zpřístupňující pozůstalost Ester Krumbachové. Představeno bude široké spektrum původního materiálu, fotografie i ukázky z filmů, na kterých se Ester Krumbachová podílela. Tyto artefakty budou doplněny o performance, kurátorské projekce a intervence současných umělců, kteří se dílem Ester Krumbachové inspirují.

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU (včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz

 

9. září 2021

.