Doporučení rektorky Akademie múzických umění v Praze pro environmentálně zodpovědné cestování

Cestovní ruch, do kterého patří i pracovní a studijní cesty, významně přispívá k celosvětové emisi skleníkových plynů. Pokud chceme zůstat „v pohybu“ a v osobním kontaktu s našimi kolegy, partnery, studenty, vyučujícími nebo s naším publikem, a zároveň se chceme chovat ohleduplně vůči životnímu prostředí, je třeba změnit k cestování přístup a snažit se systematicky redukovat uhlíkovou stopu Akademie múzických umění v Praze a jejích aktivit.

Jak redukovat emise skleníkových plynů při cestování?

A. Při mezinárodních cestách

1. Najít alternativu k cestování – cestovat jen pokud je to nezbytné
Nejjednodušší způsob, jak snížit emise skleníkových plynů způsobených cestováním, je cestovat jen v opodstatněných a nezbytných případech. Nové technologie nám pomáhají se v mnoha situacích efektivně spojit, komunikovat a spolupracovat s kolegy, vyučujícími i studenty. Pandemie onemocnění Covid-19 nás naučila v maximální míře využívat virtuální platformy a online schůzky, které i v post-epidemickém období mohou být prospěšné a výhodné. Jsou sice setkání a aktivity (například tvůrčí a umělecká setkání), které by měly probíhat především osobní formou, avšak doporučujeme pečlivě zvažovat možné alternativy. Vedení AMU a jejích fakult se zasadí o zajištění zázemí, technologií a technické podpory pro pořádání virtuálních schůzek a eventů, informování studujících, vyučujících ostatních z AMU, že takové možnosti existují a bude motivovat k jejich užívání.

2. Omezení letecké dopravy – létat jen pokud je to nezbytné
Letecká doprava je jedním z významných znečišťovatelů životního prostředí, - proto je důležité soustředit se na její omezování. Akademie múzických umění v Praze doporučuje svým studujícím, vyučujícím a ostatním z AMU, aby využili pozemní dopravu vždy, když je to možné, zvláště pokud se jedná o cesty na kratší vzdálenosti nebo do destinací, kde dobře fungují alternativní způsoby dopravy. Pokud je letecká doprava nevyhnutelná, doporučujeme zvolit přímé lety v ekonomické třídě a cestovat s menším zavazadlem.

3. Být environmentálně zodpovědnější – využít pozemní hromadné dopravy
Co se týče cestování na delší vzdálenosti (mezistátně), vlaková nebo autobusová doprava může být mnohdy rozumnou alternativou. Akademie múzických umění v Praze doporučuje svým studujícím, vyučujícím a ostatním z AMU prioritně využívat pozemní hromadnou dopravu.

4. Informace pro studující, vyučující a ostatní z AMU – bonus za ekologičtější dopravu
Velkou roli při hledání alternativ ekologičtějšího cestování hraje informovanost a motivace, hledání společných cest ke snižování emisí. Studující, vyučující a ostatní z Akademie múzických umění v Praze budou například moci využít pobídky programu Erasmus+, který v novém programovém období 2021-2027 nabízí časovou a finanční bonifikaci účastníkům zahraničních mobilit, kteří využijí jinou než leteckou dopravu (Green Erasmus). Mezinárodní oddělení poskytuje zájemcům informace o této možnosti (včetně návodu, jak příspěvek využít). Více informací ZDE.  

5. Rezervace „ekologického“ ubytování
V dnešní době je v portfoliu ubytování široká nabídka zařízení, která se profilují jako „udržitelná“ nebo „ekologická“, a to ve všech cenových kategoriích. Doporučujeme proto vyhledat a využívat zařízení, která se zavázala k udržitelným obchodním praktikám a kladou při svém podnikání důraz na ekologii.

B. Při vnitrostátních cestách

1. V maximální míře využívat veřejnou dopravu
Častější využívání veřejné dopravy je nástroj, kterým lze významně snížit emise oxidu uhlíku. Podpora studujícím, vyučujícím a ostatním z AMU v tom, aby jezdili na služební a studijní cesty vlaky a autobusy, místo používání osobních aut a taxíků, je klíčovým způsobem, jak učinit cestování na AMU ekologičtějším. I v rámci města a k dojíždění do práce a školy doporučujeme, pokud je to možné, využívání hromadné dopravy, pěší chůzi či využívání jízdních kol.

2. Snížit míru cestování mezi lokalitami
Při organizování společenských či odborných akcí (či při účasti na nich) lze zohledňovat i to, jak se účastníci pohybují mezi lokalitami, kde se konají jednotlivé části programu. Ubytování, společné večeře, společné aktivity – to vše se může obejít bez zbytečných místních cest, pokud se jednotlivé části programu realizují na jednom místě nebo v blízkosti.

5. leden 2022

.