V NAMU vyšlo: Terény performance (editorky Alice Koubová a Eliška Kubartová)

Performance a performativita jako koncept, metoda, téma a otázka v českých humanitních a spo-lečenských vědách a umělecké tvorbě. Čím je stále aktuální zkoumání jednání v jeho konkrétní tělesnosti? A jakými trajektoriemi procházejí terénem performance divadelníci, tanečnice, političtí vědci, architektky, filosofové, historičky, performeři, socioložky, novináři, dramaturgyně, teatrologové, teoretičky rituálu? Nová publikace, která právě vychází v Nakladatelství AMU, otevírá prostor pro setkání jejich specifických přístupů, a to skrze netradiční materiální i textové formy, jako je např. akademický fanzin, gamebook či liturgií vonící záložka.

Pojmy performance a performativita se jako teoretické koncepty objevily v polovině dvacátého století a zásadním způsobem přispěly k proměně paradigmatu v humanitních a společenských vědách i v umělecké tvorbě. Umožnily pojmenovat fenomény spojené s tělesností a procesualitou utváření významů, které by bez nich zůstaly nezachytitelné. Současně v mnoha ohledech došlo někdy až k nekritickému přijímání či nadužívání těchto pojmů a v různých oborech také tzv. performativní obrat proběhl a probíhá různou rychlostí a s odlišnou intenzitou.

Nyní dle editorek publikace Alice Koubové a Elišky Kubartové nastává v českém prostředí vhodná příležitost pro jejich podrobnou reflexi a další rozvíjení. Ke vzniku knihy říkají: „Protože se význam pojmu performance zpřesňuje výhradně jeho citlivým užíváním, testováním, praktikováním a konfrontací, rozhodly jsme se oslovit české a slovenské autory a autorky, kteří se tomuto tématu ve své práci věnují, aby popsali, jakým způsobem pojem performance ve své umělecké a vědecké tvorbě užívají nebo jak nad ním uvažují. Cílem našich snah nebylo vytvořit encyklopedickou příručku pokrývající reprezentativně veškeré možné přístupy k performanci a celou škálu jejich využití ve vědě a umění. Chtěly jsme nabídnout prostor pro setkání singulárních, autorských i vzájemně protichůdných přístupů, jež by umožnily pojem performance ohledávat v diskusi, v dialogu.“

Redakčně a editorsky publikaci zaštítily Alice Koubová a Eliška Kubartová, grafický design vytvořila Monika Kučerová. Autorsky se na knize dále podíleli: Martin Bernátek, Kristýna Boháčová, Lukáš Brychta, Miřenka Čechová, Anča Daučíková, Joseph Grim Feinberg, Tomáš Glanc, Lukáš Jiřička, Kateřina Kolářová, Vojtěch Kolman, Petr Krčál, Monika Kučerová, Martin Langhans, Barbora Liška, Jakub Liška, Marta Ljubková, Monika Mitášová, Vladimír Naxera, Kateřina Olivová, Danica Pišteková, Alena Sarkissian, Ondřej Sládek, Tereza Stöckelová, Csaba Szaló, Miloš Šejn, Karel Šima, Petr Šourek, Aleksandra Vajd, Michaela Vlčková a Jan Zálešák.
Kniha vznikla s podporou Strategie AV21 „Formy a funkce komunikace“ Akademie věd ČR.

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU (včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz.

9. květen 2022

.