V NAMU vyšlo: Judith Beneš Eng, Jan Ondráček: Němčina pro operní pěvce

Němčina pro operní pěvce je mladší sestrou Italštiny pro operní pěvce, a stejně jako tato mezi českými pěvci slavná skripta Marie Kronbergerové je určena pro výuku zpěvu na hudebních školách a individuální přípravu profesionálních zpěváků a zpěvaček.

Učebnice obsahuje německé umělé písně, oratorní, operetní a samozřejmě operní árie, ale i některá dueta. Všechny zařazené texty jsou graficky podloženy doslovným překladem. Vybrány byly nejfrekventovanější skladby, se kterými se setká každý zpěvák, ať už se jedná o studenta, profesionálního pěvce, pedagoga, nebo jiného zájemce o německou pěveckou literaturu. Jsou to skladby, o kterých by student pěveckého řemesla měl mít základní povědomí.
V poslední části pak najdou čtenáři kapitoly osvětlující nejdůležitější principy německé fonetiky a gramatiky a příklady k procvičení výslovnosti.

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU (včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz

19. září 2022

.