Uzavření transparentního účtu AMU pro Ukrajinu

Dovolte, abychom vás informovali o uzavření transparentního účtu AMU pro Ukrajinu, jelikož jsme na pokrytí nákladů našich ukrajinských studujících obdrželi finanční příspěvek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veškeré vámi zaslané finanční prostředky jsme použili na pomoc ukrajinským studujícím a vyučujícím, nad kterými jsme od začátku války na Ukrajině převzali záštitu.

Ještě jednou vám všem moc děkujeme za vaši pomoc a sounáležitost.

 

28. listopad 2022

.