Vyhlášení vnitřní soutěže AMU 2023 – mezifakultní projekty

Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 12/2022 vyhlašujeme mezifakultní vnitřní soutěž AMU pro rok 2023. Mezifakultní soutěž je zaměřena na podporu mezifakultní spolupráce, podporu iniciativy a podnikavosti studentů a studentek a jejich schopností sebeuplatnění a je zaměřena na podporu projektů s národním i mezinárodním přesahem a na podporu vzniku studentských uskupení, která v uměleckém prostředí představují analogii tzv. start-upů.

V roce 2023 dojde k rozdělení účelové podpory jednotlivým projektům z PPSŘ. Maximální výše přidělených prostředků na jeden projekt může činit až 150.000 Kč.

Harmonogram mezifakultní soutěže:

PŘIHLÁŠKA

Kompletní informace o soutěži, včetně formuláře přihlášky ZDE

1. prosinec 2022

.