Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do Akademického senátu AMU

Ve dnech 1. a 2. března 2023 proběhly doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze (AS AMU) na jedno uvolněné místo za hudební a taneční fakultu. Volbám se konaly pomocí elektronického hlasování.

Volební komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně v souladu s Volebním řádem AS AMU. Současně po vzájemné diskuzi rozhodla o zveřejnění informací o výsledcích voleb a volební účasti v níže uvedené formě.

Celkem bylo odevzdáno 112 hlasů. Volební účast činila 19,24%

Výsledky voleb HAMU - Studentská komora

1. Hynek Hradecký (Zpěv a operní režie) - 48 hlasů

Náhradnice:

Barbora Koťová (Hudební produkce) - 30 hlasů
Markéta Labusová (Skladba) – 25 hlasů
Jana Orlická (Jazzová hudba) – 9 hlasů

Gratuluji panu Hradeckému ke zvolení!

Václav Janeček,
předseda volební komise

3. březen 2023

.