Výzva pro zájemce o odborné hodnocení projektů v rámci Operačního programu Výzkum a inovace

Slovenská Výzkumná agentura jako zprostředkovatelský orgán pro operační program Výzkum a inovace vyhlásila Výzvu na odborné hodnotitele žádostí o nenávratný finanční příspěvek.

Výzva je otevřená. Zájemci se mohou informovat a zároveň i přihlašovat na elektronické adrese hodnotitel@vyskumnaagentura.sk.

Výzva a všechny její přílohy jsou zveřejněny na internetové adrese http://www.vyskumnaagentura.sk/vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov.

8. srpen 2018

.