Rektor AMU jako zástupce České konference rektorů podepsal deklaraci Universities for Enlightenment

Rektor AMU doc. Jan Hančil spolu s dalšími zástupci rektorských konferencí podepsal ve Vídni deklaraci Universities for Enlightenment, která je zaměřena zejména na obhajobu autonomie a samosprávnosti vysokých škol, svobodu bádání, učení a role universit jako základního kamene občanské společnosti.

„Vyjadřujeme své znepokojení nad aktuálními vývojovými trendy jak v Evropě tak mimo ni, které napadají demokratický charakter našich institucí a našich společenství. Na vzestupu jsou post-pravdivé interpretace, které ovlivňují veřejné mínění. Politický diskurs získal působením sociálních médií nový rozměr. Společenská dezintegrace a konflikty neustále ohrožují principy demokracie. Zvláště jsme znepokojeni hrozbou zvyšující se nerovností, nacionalismu, populismu, rasismu, antisemitismu, intolerance, polarizace a radikalizace stejně jako pseudovědeckým a pseudo-faktickým přístupem k realitě jakož i dalšími hrozbami demokratické a vědecké kultuře.“

Celé znění deklarace naleznete zde.

 

17. prosinec 2018

.