Dotazník – zájem studentů o virtuální mobility

Milé studentky, milí studenti,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění online dotazníku. Dotazník je součástí projektu, který se zabývá problematikou virtuálních mobilit na českých vysokých školách.

Naším cílem je zjistit zájem, Vás studentů a studentek vysokých škol, o virtuální mobilitu. Při virtuální mobilitě se studenti účastní výuky nebo stáže v zahraničí prostřednictvím digitálních platforem, bez vycestování na partnerskou instituci. Stáváte se součástí mezinárodní skupiny, spolupracujete se zahraničními vyučujícími a mezinárodními studenty, nebo v mezinárodním týmu přijímací organizace. Virtuální mobilita může být doplněna krátkodobým pobytem v zahraničí, pak se jedná o mobilitu smíšenou (blended mobility).    

Předkládaný dotazník je anonymní. Jeho vyplnění Vám zabere asi pět minut. Vaše názory a preference nám pomohou nabídku virtuálních mobilit lépe připravit a efektivněji organizovat.  

Dotazník najdete pod tímto odkazem: https://ostravaou.limequery.com/768879?lang=cs
Prosíme o vyplnění do 30. června 2021.

Děkujeme za Váš čas a odpovědi!

Za realizační tým

Mezinárodní oddělení AMU

 

7. červen 2021

.