Prof. Helena Třeštíková obdržela čestný doktorát UMPRUM

Režisérka a autorka dokumentárních filmů a pedagožka FAMU prof. Helena Třeštíková získala titul doctor honoris causa. Titul ji byl udělen za významnou práci v oblasti dokumentárního filmu, unikátní autorskou reflexi mezilidských vztahů a dokumentování stavu a chování společnosti skrze individuální osudy prostřednictvím filmového média.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze udělila v pátek 11. května 2018 tituly doctor honoris causa osmi osobnostem různých oborů, jejichž práce významně ovlivnila společenské povědomí a zároveň se dotýká oborů, které s UMPRUM blízce souvisejí. Laureáty jsou Helena Třeštíková, Kurt Gebauer, Charlotta Kotíková, Emil Přikryl, Rostislav Vaněk a Jana Zielinski.

"Jsou to lidé, kteří se výrazně zasloužili o celospolečenskou rezonanci jednotlivých oborů, kterými se UMPRUM přímo zabývá, nebo z nich čerpá. Jsou to osobnosti, jejichž činnost má odezvu nejen v českém, ale i mezinárodním prostoru," řekl k volbě laureátů rektor UMPRUM, prof. ak. arch. Jindřich Smetana.

Foto: Tomáš Slavík

 

15. květen 2018