Akustický výzkum vlastností profesionálního hlasu byl oceněn na Foniatrickém kongresu

Jednotlivé fakulty Akademie múzických umění v Praze nabízí zázemí pro nejrůznější typy zajímavých a inspirativních výzkumů. Jeden takový byl oceněn na zářijovém 16. Československém foniatrickém kongresu 2018 (13.–15.9., Zámek v Průhonicích u Prahy). Eva Dvořáková, doktorandka Katedry zvukové tvorby, a její kolega Marek Frič z Výzkumného centra hudební akustiky (MARC) Hudební a taneční fakulty získali od poroty složené z osmi odborníků z oblasti foniatrie první cenu za původní vědeckou práci s názvem "Efekt tréninku hlasu pomocí rezonančních cvičení – brumend u studentů AMU".

Eva Dvořáková se po celou dobu svého doktorského studia zaměřuje na vlastnosti profesionálního hlasu; tedy na to, co se děje během používání určitých hlasových technik, tréninkových nebo terapeutických postupů. Její nejaktuálnější výsledky badání spadají do výzkumné oblasti hlasové rezonance a rezonančních cvičení z kategorie SOVTE (semi-occluded vocal tract exercises), jimiž může člověk dosáhnout při zavřených ústech zpětného tlaku na rtech, jenž pomáhá záhybům vibrovat a vytvářet tak zvuk bez velké svalové námahy.

Cílem doposud zpracovaných studií bylo ověřit tréninkový a edukační efekt rezonančních cvičení na zdravý hlas u skupiny studentů AMU, například z Katedry nonverbálního divadla HAMU, Katedry výchovné dramatiky nebo Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Výzkum tedy systematicky propojuje pracoviště napříč AMU, ať už zmíněnou spoluprací se studenty, ale také s absolventy (např. s herci ze Studia Ypsilon) nebo s Výzkumným centrem hudební akustiky HAMU.

Cílem její poslední vítězné studie, kterou společně s kolegou Markem Fričem prezentovali na kongresu, bylo ověřit tréninkový a edukační efekt rezonančních cvičení na zdravý hlas, na rozdíl od jejich dřívější výzkumné činnosti, zaměřené na profesionální hlas s hlasovými problémy.

Sama Dvořáková konstatuje, že výsledky jejího výzkumu jsou doposud velmi pozitivní. Všechny zkoumané skupiny se hlasově zlepšily, popisovaly lepší hlasovou kondici a odolnost. Zlepšení hlasových kvalit proběhlo i u patologických hlasů, které byly v péči foniatrické kliniky. Ve studiích se jí také podařilo popsat některé barevné vlastnosti hlasu, které je možné pouze slyšet, a dokázat jejich efekty pomocí akustických parametrů (např. lesk/jas hlasu aj.). Tím vlastně úspěšně naplňuje další z cílů svého bádání, jímž je snaha vyvíjet takové postupy a technologie, aby edukační i reedukační práce s hlasem byla dobře popsatelná, zaznamenatelná a aby se dalo určit, které metody a cvičení jsou účinné a proč.

V současné době Eva Dvořáková pracuje na novém projektu, který spadá pod grant pocházející z CESNETu (Czech Education and Scientific NETwork). V rámci něj doktorandka testuje novou vysokorychlostní přenosovou technologii, jež by měla umožnit vyučovat on-line přenosem i hudební, hlasově zaměřené předměty. Technologie je testována na skupinách dobrovolníků z Katedry nonverbálního divadla.

Evě Dvořákové i jejím kolegům gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně sil do jejich pokračující výzkumné činnosti!

11. prosinec 2018