Kvestor Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový personalista – mzdová účetní OPVVV.

Akademie múzických umění v Praze získala v roce 2017 rozsáhlý grant z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a začala realizovat projekt "Zajištění kvality studia na AMU". Jeho cílem je reakreditovat studijní obory na AMU při využití odborníků ze zahraničí, zahraničních stáží pedagogů a finančních zdrojů na inovaci vzdělávání. AMU v rámci projektu zároveň projde implementací systému zajišťování kvality, který je na jedné straně novým zákonným požadavkem na vzdělávací i tvůrčí činnost školy, jednak předpokladem pro získání institucionální akreditace od Národního akreditačního úřadu.

Pro doplnění týmu starajícího se o řízení a zázemí projektu potřebujeme svižného personalistu / mzdovou účetní, kteří s námi pomohou škole na ploše pěti následujících let dosáhnout nemalých cílů, které si projektem vytýčila. Pravidla operačního programu vychylují nejeden proces na AMU z ustavené rovnováhy a potřebujeme někoho, kdo dokáže v prostředí hledání nových postupů a pravidel pružně pracovat.

Hledáme 0,5 až 1 FTE kolegy či kolegyně, který/která by na jedné straně dokázali pomoci projektovému týmu s vedením personální dokumentace a zároveň zajistili mzdovou obsluhu veškerých projektových pracovníků. Na projektu je třeba zaměstnat cca 500 lidí na malé úvazky, resp. dohody – ti z valné většiny již na AMU pracují, ale na projektu budou mít navíc smlouvu nebo příplatek na další činnost. Po čtyřech měsících realizace jsme z hlediska zasmluvňování již ve třetině cílového stavu. Personální práce je převážně administrativního charakteru, s úzkou vazbou na projektový tým, tvorbu monitorovacích zpráv projektu a kapacitní plánování obnovy pracovních pozic na projektu.

Popis pracovní činnosti:

Požadavky: 

Další znalosti, dovednosti a předpoklady

Místo výkonu práce: AMU v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1; půlúvazek je na pracovišti, rozšiřování směrem nahoru pak přináší možnou flexibilitu dle dohody.

Úvazek: 0,5 – 1,0

Nabízíme

Písemné přihlášky do výběrového řízení včetně profesního životopisu s nejméně dvěma referencemi (kontakty) a s motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 31. ledna 2017 na adresu: tomas.langer@amu.cz, případně na Sekretariát rektora, AMU v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1. Výběrové řízení bude tříkolové a uskuteční se průběžně od 18. prosince 2017 do 15. února 2018. Předpokládaný nástup je únor 2018, resp. dle dohody.

Veškeré informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz, další informace o pozici u manažera projektu Ing. Tomáše Langera, Ph.D. na telefonu 602 610 060.

3. leden 2018