Výběrové řízení na pozici Vedoucí hospodářsko–investičního oddělení rektorátu AMU

Akademie múzických umění v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucí hospodářsko–investičního oddělení rektorátu AMU

Základní parametry:

Pracovní náplň:

  1. garantování metodiky a realizace přípravy veřejných zakázek malého rozsahu (interní pravidla, plány nákupů, procesy, adaptace na požadavky grantových schémat),
  2. realizace zadávacích řízení samostatně i ve spolupráci s externími dodavateli této služby,
  3. péče o interní předpisy k oblasti veřejných zakázek a jejich aplikaci.
  1. příprava a aktualizace plánu k čerpání alokace od ministerstva,
  2. zajištění kontaktu s MŠMT od zpracování investičního záměru po vyhodnocení konkrétní akce; věcně ve spolupráci s odbornými odděleními fakult a dalších součástí AMU,
  3. dodavatelské zajištění staveb (v návaznosti na realizaci VZ, spolupráce s technickým a autorským dozorem investora, součinnost s dodavatelem stavby a technickými správami fakult).

Kvalifikační předpoklady:

Nabízíme:

Vaše přihláška (pouze elektronicky) musí obsahovat:

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu kristyna.kyselova@amu.cz. Do předmětu prosím uveďte “Výběrové řízení Vedoucí hospodářsko–investičního odd. AMU” a Vaše jméno. Přihlášky budou posuzovány průběžně.

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o tom, jak nakládáme s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.

11. říjen 2022

.