Výběrové řízení na pozici Metodik/Metodička spisové služby rektorátu AMU

Akademie múzických umění v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici Metodik/Metodička spisové služby rektorátu AMU

Základní parametry:

Pracovní náplň:

  1. příprava a provedení skartačního řízení, koordinace skartačních prací, vedení elektronické skartace,
  2. koordinace archivačních prací, zabezpečování vlastního převzetí písemností do příslušného Státního oblastního archivu, zajištění uložení elektronických dokumentů a metadat v Národním digitálním archivu,
  3. zpřístupňování, správa a ochrana archiválií: komplexní zajištění správy a ochrany určených fondů a sbírek vzniklých z činnosti AMU (péče o fyzický stav archiválií, jejich uložení, doplňování apod.).
  1. aktualizace Spisového řádu a skartačního řádu AMU (Výnos rektorky č. 13/2021), následná tvorba metodik a jejich úprava v souvislosti se změnami příslušné legislativy, návrhy úprav systému spisové služby a procesů vedení spisové dokumentace,
  2. udržování znalosti všech zákonných podmínek ve vazbě na spisovou a archivní službu a související legislativu, aktivní sledování legislativy k dané problematice a její implementace v praxi.
  1. metodické a projektové vedení při implementaci nového atestovaného elektronického systému spisové služby v nejbližších letech a příprava stávajících dat na konverzi,
  2. spolupráce v interních projektech týkajících se napojení dalších aplikací na spisovou službu a zavádění elektronického oběhu dokumentů.

Kvalifikační předpoklady:

Nabízíme:

Vaše přihláška (pouze elektronicky) musí obsahovat:
Stručný motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o VŠ vzdělání

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu kristyna.kyselova@amu.cz. Do předmětu prosím uveďte “Metodik spisové služby rektorátu AMU ” a Vaše jméno. Přihlášky budou posuzovány průběžně.

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o tom, jak nakládáme s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.

13. únor 2023

.