Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnici pro katedru kamery v Kabinetu obrazové techniky – pedagog/pedagožka pro výuku předmětů a praktických cvičení studijního programu Kamera

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru kamery FAMU v Kabinetu obrazové techniky – pedagog/pedagožka pro výuku předmětů a praktických cvičení studijního programu Kamera.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

          - Barevná senzitometrie (v bakalářském stupni studia)

          - Exponometry and Sensitometry (výuka v anglickém jazyce)

Uchazeč je potencionálním nástupcem prof. Mgr. Josefa Pecáka, CSc.

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

Datum nástupu: 1. 9. 2023 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 26. 3. 2023 elektronicky na e‑mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog/pedagožka katedra kamery – Kabinet obrazové techniky. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít zde.  

23. únor 2023

.