Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru fotografie - vedení Ateliéru restaurování a konzervování fotografie

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické pracovnice / akademického pracovníka pro Katedru fotografie FAMU, bakalářský studijní program a navazující magisterský program Konzervování a restaurování fotografie.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

Nabízíme:

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

Předpokládané datum nástupu: 1. 9. 2023

Pracovní úvazek:

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 29. 3. 2023 na e-mailovou adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení KF – vedení ateliéru restaurování a konzervování. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření lhůty pro zasílání přihlášek.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

27. únor 2023

.