VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE AMU 2023 – MEZIFAKULTNÍ PROJEKTY

Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 12/2022 vyhlašujeme mezifakultní vnitřní soutěž AMU pro rok 2023. Mezifakultní soutěž je zaměřena na podporu mezifakultní spolupráce, podporu iniciativy a podnikavosti studentů a studentek a jejich schopností sebeuplatnění a je zaměřena na podporu projektů s národním i mezinárodním přesahem a na podporu vzniku studentských uskupení, která v uměleckém prostředí představují analogii tzv. start-upů.

V roce 2023 dojde k rozdělení účelové podpory jednotlivým projektům z PPSŘ. Maximální výše přidělených prostředků na jeden projekt může činit až 150.000 Kč.

Harmonogram mezifakultní soutěže:

  • 1. 12. 2022 vyhlášení soutěže
  • 31. 1. 2023 uzávěrka přihlášek
  • max. do 15. 2. 2023 zasedání hodnotící Komise pro mezifakultní spolupráci
  • max. do 28. 2. 2023 zveřejnění výsledků a následně zahájení řešení projektů
  • max. do 31. 12. 2023 ukončení realizace projektů

PŘIHLÁŠKA

Kompletní informace o soutěži, včetně formuláře přihlášky ZDE

1. prosince 2022