10. DOKTORANDSKÁ KONFERENCE TERITORIA UMĚNÍ 2023 / CALL FOR PAPERS

Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s JAMU, UMPRUM a AVU pořádá

10. ročník odborné konference doktorandů a doktorandek uměleckých oborů vysokých škol

TERITORIA UMĚNÍ

2.–3. 11. 2023

DAMU, Karlova 26, Praha 1

Srdečně zveme doktorandy*dky uměleckých oborů k účasti na konferenci Teritoria umění a prezentování svého výzkumu, prací a projektů. Téma či zaměření příspěvků nejsou omezené, je možné zaslat abstrakty z jakékoliv oblasti.

Vítáme nově i návrhy tematických panelů na libovolné téma – 3 až 4 prezentující.

Nově se studenti*tky mohou hlásit i do tematických kulatých stolů, kde se potkají studenti, pedagogové a praktici.
Okruhy: Realita a fikce v umění, IdentitaNová média.

Abstrakty konferenčních příspěvků, návrhů na panel a návrhů na příspěvek na kulatých stolech posílejte
do 15. 7. 2023 na email teritoria@amu.cz. Formulář pro konferenční příspěvky/kulaté stoly zde, pro panely zde.

Případné dotazy nebo konzultace na jindriska.blahova@amu.cz.

O přijetí příspěvku či prezentace vám dáme vědět do 31. 7. 2023.

10. Teritoria umění 2023_CFP

5. května 2023