ODPADOVÝ AUDIT NA AMU A JEHO VÝSLEDKY

Akademie múzických umění v Praze považuje otázku environmentální udržitelnosti za otázku klíčovou, se kterou se bude AMU i celá společnost muset v budoucnu vyrovnávat. Odpadové hospodářství je v rámci udržitelnosti jednou z významných oblastí, které chce AMU v následujících letech věnovat systematickou pozornost s cílem redukovat svůj environmentální dopad.

Na začátku roku 2022 proběhl na AMU komplexní odpadový audit. Zajišťovala ho externí poradenská společnost CIRA Advisory, která se zaměřuje na cirkulární ekonomiku. Pomocí řady metod a analýz získala AMU detailní vhled do stávajícího stavu svých budov v oblastech odpadů, vody, energie a provozu. V návaznosti na výsledky analýz byly stanoveny konkrétní cíle, priority a doporučení, která budou šetřit životní prostředí a zároveň snižovat náklady na provoz.

Na základě výsledků odpadového auditu vzniká „Strategie odpadového hospodářství AMU“, která bude obsahovat harmonogram a konkrétní akční kroky a pomůže naplnit vizi AMU být dlouhodobě udržitelnou organizací, aplikující principy cirkulární ekonomiky. Východiskem strategie odpadového hospodářství jsou informace získané během komplexního odpadového auditu a doporučení, která byla po uzavření auditu formulována.

První kroky směřujících k redukci odpadu produkovaného na AMU již uskutečňujeme, brzy vás budeme informovat.

Výsledná zpráva od CIRAA

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

5. května 2022