USNESENÍ KOLEGIA REKTORKY K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Kolegium rektorky AMU vyzývá všechny studenty*ky, pedagogy*žky a technicko-hospodářské zaměstnance*kyně AMU k očkování proti COVID-19. Vedle důsledného dodržování protiepidemických opatření je právě očkování zásadní a nenahraditelnou cestou ke zvládnutí epidemie, naším příspěvkem k ochraně zdraví všech v našem okolí a předpokladem k co možná nejhladšímu fungování naší vysoké školy v těžkém období.

8. listopadu 2021