VYJÁDŘENÍ PODPORY STUDENTŮM A PEDAGOGŮM UNIVERZITY DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH UMĚNÍ V BUDAPEŠTI

Akademie múzických umění je znepokojena situací na budapešťské Univerzitě divadelních a filmových umění (SZFE), kde v pondělí 31. srpna odstoupilo – na protest proti dosazení nové správní rady – vedení univerzity. Univerzita se vládním zásahem proměnila z veřejnoprávní instituce na soukromou nadaci. Po odstoupení vedení univerzity studenti na protest proti postupu vlády obsadili budovu a zahájili okupační stávku. Proti vládním krokům podkopávajícím nezávislost Univerzity divadelních a filmových umění protestovalo 6. září v Budapešti tisíce lidí.

Akademie múzických umění tímto vyjadřuje podporu studentům a pedagogům Univerzity divadelních a filmových umění v Budapešti, kteří na akademické půdě bojují za zachování demokratických principů, finanční a politické autonomie univerzity. Je velmi důležité, aby univerzita zůstala nezávislou institucí bez politického vlivu.

9. září 2020