Terapeutické poradenství pro zaměstnance/kyně nefakultních pracovišť* Akademie múzických umění v Praze


Terapeutka: Mgr. Barbora Šimková, tel. 721 016 243, barb.simkov@gmail.com, www.barasimkova.cz
IČO: 117 81 122, Pod Vrchem 877/82, 312 00 Plzeň 4 – Lobzy    

Zkušební období: 2. 1. 2024 - 30. 6. 2024  

Pravidelné konzultační hodiny:  

  • úterý 9:30-15:00, dle dohody s terapeutkou

Místo: Kancelář prorektora pro rozvoj Filipa Malého, místnost č. 3011 (chodba za pokladnou, druhé dveře vlevo), 3. patro, Hartigovský palác.

Jak se objednat: Objednat se můžete e-mailem na adrese barb.simkov@gmail.com či telefonicky na tel. 721 016 243, po první konzultaci se lze na další sezení objednat i osobně.
Poradentství je určeno pouze pro zaměstnance a zaměstnankyně AMU, objednávejte se tedy ze školní e-mailové adresy (jmeno.prijmeni@amu.cz), pokud se objednáváte telefonicky, vezměte si na první konzultaci průkaz zaměstnance.

Rozsah poradenství: Každý, kdo chce poradenství využít, má nárok na nejvýše čtyři individuální konzultace v průběhu šesti po sobě jdoucích měsíců (v případě volné kapacity a pokud terapeutka uzná za vhodné, je možno poskytnout konzultací více). Před zahájením poradentství je nutné, aby klient/ka podepsal/a informovaný souhlas, ve kterém jsou uvedeny další podrobnosti o poskytované službě, a obdrží informace o zpracování svých osobních údajů v souvislosti s poskytovanou službou. Konzultacím je přítomna jen terapeutka a klient/ka.

Zachování důvěrnosti: Veškerý průběh poradenství a tam řešené věci, je ve vztahu k AMU anonymní a ze strany terapeutky bude zachována naprostá důvěrnost a mlčenlivost.

Kontakt na straně AMU: V případě dotazů se obracejte na prorektora pro rozvoj AMU pana Filipa Malého (e-mail: filip.maly@amu.cz).

*Nefakultní pracoviště AMU = rektorát, Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace, Centrum jazykové přípravy, Kolej AMU, RS Poněšice, Ubytovací středisko Beroun, Nakladatelství AMU

O Báře bylo napsáno: Tato mladá a velmi nadějná terapeutka je oceňována zejména pro svoji empatii, pochopení a podporu vůči klientům. Dokáže vytvořit příjemnou atmosféru a současně se nebojí jít do hloubek a dovést vás k zásadní vnitřní změně. Ve své praxi se orientuje především na práci s rodinami, v individuálních i párových sezeních, vede také skupinovou terapii. Vychází z Terapie zážitkem, která propojuje především Procesově orientovanou práci a Eriksoniánský strategický přístup. Vypůjčuje si také prvky a principy zážitkové pedagogiky. Mimo terapeutickou praxi učí sociální psychologii a komunikaci na VOŠ v Plzni a pořádá různé seberozvojové a prožitkové semináře.

(Více o ní na www.barasimkova.cz, recenze na Google profilu nebo Facebook profilu).

Upozornění:
1. Poskytovatelka služby neposkytuje krizovou intervenci.  
2. Poskytovatelka neposkytuje psychologické služby v případě, že se jedná o aktuální trestně-právní záležitost.  Příklad: Klient/ka je obětí trestného činu, např. sexuálního zneužívání, které je ve stádiu odhalení či šetření.  
Pokud si nejste jisti, že váš problém spadá pod krizovou intervenci či jde o aktuální trestně-právní záležitost, kontaktujte terapeutku, která váš dotaz vyhodnotí a případně poradí, na jaké odborné pracoviště (např. Bílý kruh bezpečí) se obrátit pro další řešení problému.