Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech  s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo  pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě  své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém  senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě aj). Stipendium určené pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:
A. juniorské - pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu  Ph.D.;
B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či  jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o  zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná  a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Stipendium pro postgraduální studium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4-9 měsíců).

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:
A. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
B. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,
C. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února .

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích  v ČR v r. 2022/2023


Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích  využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří jako stipendisté působí v ČR a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise:
https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/

Velmi rádi  zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na  univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný.

V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat  v případě pozvání, je dostupný na: https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/ . Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno  Fulbrightovou komisí. Program aktuálně podléhá epidemickým restriktivním nařízením a není aktivní. On-line zapojení našich stipendistů do Vašich kurzů, konferencí, workshopů a diskusí velmi vítáme.

Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního  přednášejícího z USA , který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký  zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející  jsou 15. září na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/ .

Výukové pobyty je možné realizovat pouze pokud přednášky probíhají se studenty, nikoliv online.  Výzkumné a kombinované pobyty mohou probíhat v kombinované podobě. Prosíme konzultujte předem s námi.

Vedle dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je  možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA. Podmínky a detaily programu jsou na:
https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu.  Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Tento program je  mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde  k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných  projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého  oboru. Uzávěrka přihlášek je 30. září na pobyty v roce 2022. V současných podmínkách cestovních omezení tento program není aktivní, jeho obnovení bude včas oznámeno na našich webových stránkách. Přihlášky na rok 2022 přijímáme, nemůžeme však zaručit, že pobyty bude možné realizovat.