Státní fondy


Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Státní fond kinematografie zejména vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z reklam a správních poplatků vede evidenci, poskytuje podporu kinematografie, vykonává majetková autorská práva výkonných umělců a umělkyň a práva výrobců a výrobkyň audiovizuálních děl, přiděluje koprodukční statut dle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové produkci, poskytuje filmové pobídky a vykonává činnosti stanovené dalšími právními předpisy.

Hlavními cíli dlouhodobé koncepce SFKmg ČR je důraz na kvalitnější a profesionálnější vývoj a výrobu filmu a pestřejší filmovou nabídku, posílení českého filmu v distribuční nabídce a posílení všech distribučních kanálů, které pomáhají dostat film k divákovi či divačce a diváka či divačku k filmu. Snaží se prosadit lépe fungující filmové prostředí a docílit výraznější propagace české kinematografie v zahraničí.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Aktuální výzvy naleznete zde: Aktuální výzvy - STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE

Státní fond kultury ČR - SFK ČR

Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Termíny výzev k přijímaní žádostí: Žádosti o dotace SFK na rok 2022 - mkcr.cz