Státní fondy

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). 


Státní fond kinematografie zejména vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z reklam a správních poplatků vede evidenci, poskytuje podporu kinematografie, vykonává majetková autorská práva výkonných umělců a práva výrobců audiovizuálních děl, přiděluje koprodukční statut dle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové produkci, poskytuje filmové pobídky a vykonává činnosti stanovené dalšími právními předpisy.

Hlavními cíli dlouhodobé koncepce SFK ČR je důraz na kvalitnější a profesionálnější vývoj a výrobu filmu a pestřejší filmovou nabídku, posílení českého filmu v distribuční nabídce a posílení všech distribučních kanálů, které pomáhají dostat film k divákovi a diváka k filmu. Snaží se prosadit lépe fungující filmové prostředí a docílit výraznější propagace české kinematografie v zahraničí.

Veškeré informace k podpoře naleznete zde:

http://fondkinematografie.cz/o-fondu/

Státní fond kultury ČR


Vzhledem k vyčerpání finančních prostředků SFK ČR určených na podporu kulturních projektů na rok 2017, rozhodla Rada fondu o zastavení příjmu žádostí ke dni 10. 3. 2017. Příjem žádostí bude obnoven ke dni 2. 10. 2017, a to pro projekty s realizací v roce 2018.  Prvních 14 dní se budou přijímat žádosti s termínem realizace projektu od 1. 1. 2018 a po uplynutí této lhůty se budou přijímat žádosti opět čtyři měsíce před zahájením projektu.

Veškeré informace k podpoře naleznete zde:

https://www.mkcr.cz/informace-pro-zadatele-o-dotaci-zastaveni-prijmu-zadosti-553.html