Grantová soutěž Excellent (pro doktorandy)

INFO

GS Excellent podpořila 8 projektů v celkové výši 3.178.187,- Kč.

Z důvodů vyčerpání veškerých finančních prostředků určených pro podporu doktorandských projektů v rámci tohoto grantového schématu již plánovaná 4. výzva vypsaná nebude.


Grantová soutěž EXCELLENT je realizována v rámci projektu Zvyšování grantových schémat na AMU (projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938) a jeho doba realizace je 1. 10. 2020 - 30. 6. 2023.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahujícími se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Pro záležitosti spojené s projekty realizovanými v rámci grantové soutěže EXCELLENT se zřizuje celoškolní hodnoticí komise AMU.

SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE:

Na jednotlivých fakultách soutěž administrují fakultní manažerky:
FAMU: Karolína Kyselová (karolina.kyselova@famu.cz), HAMU: Daniela Machová (daniela.machova@hamu.cz).

Více o projektu zde.

ZASEDÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE K VYHODNOCENÍ A SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV UKONČENÝCH PROJEKTŮ


VÝZVA 03_2022 GS EXCELLENT

Vyhlášení 3. výzvy GS EXCELLENT proběhlo 17. 1. 2022. Do posledního, třetího kola, postoupilo všech 5 přihlášených projektů. Na základě hodnocení celoškolní hodnoticí komise, které proběhlo 5. 4. 2022, byly vybrány 2 vítězné projekty doktorandských studentů v celkovém finančním objemu 917.716,- Kč. Realizace projektů začne 1. 5. 2022, jeden projekt je roční, jeden jedenáctiměsíční.

VÝZVA 02_2021 GS EXCELLENT

Vyhlášení 2. výzvy GS EXCELLENT proběhlo 6. 9. 2021. Do posledního, třetího kola, postoupilo všech 6 přihlášených projektů. Na základě hodnocení celoškolní hodnoticí komise, které proběhlo 29. 11. 2021, byly vybrány 3 vítězné projekty doktorandských studentů v celkovém finančním objemu 954.327,- Kč. Realizace všech projektů začala 1. 1. 2022, dva projekty jsou půlroční a jeden roční.

 

Výzva 02_2021 GS EXCELLENT - VYHLÁŠENÍ 6. 9. 2021


VÝZVA 01_2021 GS EXCELLENT

Vyhlášení 1. výzvy GS EXCELLENT proběhlo 1. 3. 2021. Do posledního, třetího kola, postoupilo všech 17 přihlášených projektů. Na základě hodnocení celoškolní hodnoticí komise, které proběhlo 24. 5. 2021, byly vybrány 3 vítězné projekty doktorandských studentů v celkovém finančním objemu 1.306.144,- Kč. Realizace prvního projektu začala 1. 6. 2021, dalších dvou potom 1. 7. 2021, jeden projekt je devítiměsíční, dva roční.

 

VÝZVA 01_2021 GS EXCELLENT - VYHLÁŠENÍ 1. 3. 2021.