GRANTOVÁ SOUTĚŽ EXCELLENT (PRO DOKTORANDY)

INFO

K 30. 6. 2023 byla GS Excellent ukončena.

GS Excellent podpořila 8 projektů v celkové výši 3.178.187,- Kč.
 

TZ: Grantová soutěž Excellent podpořila 8 doktorandských projektů excelentního výzkumu

Grantová soutěž EXCELLENT byla realizována v rámci projektu Zvyšování grantových schémat na AMU (projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938) a jeho doba realizace byla 1. 10. 2020 - 30. 6. 2023.

Více o projektu zde .

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídila Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahujícími se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Pro záležitosti spojené s projekty realizovanými v rámci grantové soutěže EXCELLENT byla zřízena celoškolní hodnoticí komise AMU.

SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE:

 • Ing. Filip Malý - předseda komise
 • Doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. - místopředsedkyně komise
 • Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
 • MgA. Martin BLAŽÍČEK, Ph.D.
 • MgA. Vít HAVLÍČEK, Ph.D.
 • MgA. Mgr. Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
 • Mgr. Tereza HAVELKOVÁ, Ph.D.

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

 1. projekt EXC/21/01 Jakuba Maksymova (DAMU) The development of an original educational methodology in teaching „object theatre“ as a specific theatre form (in the context of its modern history in three different European regions), its application and reflection (mentor Marek Bečka)
 2. projekt EXC/21/02 Alexandry Moralesové (FAMU) Gesture Of Filming And Film Bodyness Revealing The Apparatus Of Film In Contemporary Experimental Photo-chemical Film Practice (mentorka Kateřina Krtilová)
 3. projekt EXC/21/03 Hany Strejčkové (HAMU) Poetic body – qualitative comparative evaluation research of physical training of J. Lecoq and V. Meyerhold (mentor Jan Hyvnar)
 4. projekt EXC/21/04 Tomáše Příkrého (DAMU) Virtual lighting laboratory: Research of new trends in the field of stage lighting design preparation and its reconstruction (mentor Jan Dušek)
 5. projekt EXC/21/05 Barbory Šupové (DAMU) Caring performance and performing care – interconnection of art and social (mentorka Alice Koubová)
 6. projekt EXC/21/06 Ludmily Waldmann Pavlové (HAMU) Relaxation techniques for violinists from a psychological, physiological, and pedagogical perspective for access to the widest possible range of effects and sounds in the music of the 20th and 21st centuries (mentor Ivan Štraus)
 7. projekt EXC/22/07 Andrey Culkové (FAMU) Performative aspects of Citizens´ Assemblies (mentorka Alice Koubová)
 8. projekt EXC/22/08 Šárky Slezákové (FAMU) Authors and Actors of time-lapse and longitudinal films as infra-ordinary representatives of their reality (Veronika Klusáková)

VÝZVA 03_2022 GS EXCELLENT

Vyhlášení 3. výzvy GS EXCELLENT proběhlo 17. 1. 2022 . Do posledního, třetího kola, postoupilo všech 5 přihlášených projektů. Na základě hodnocení celoškolní hodnoticí komise, které proběhlo 5. 4. 2022, byly vybrány 2 vítězné projekty doktorandských studentů v celkovém finančním objemu 917.716,- Kč .

VÝZVA 02_2021 GS EXCELLENT

Vyhlášení 2. výzvy GS EXCELLENT proběhlo 6. 9. 2021 . Do posledního, třetího kola, postoupilo všech 6 přihlášených projektů. Na základě hodnocení celoškolní hodnoticí komise, které proběhlo 29. 11. 2021, byly vybrány 3 vítězné projekty doktorandských studentů v celkovém finančním objemu 954.327,- Kč .

 

VÝZVA 01_2021 GS EXCELLENT

Vyhlášení 1. výzvy GS EXCELLENT proběhlo 1. 3. 2021 . Do posledního, třetího kola, postoupilo všech 17 přihlášených projektů. Na základě hodnocení celoškolní hodnoticí komise, které proběhlo 24. 5. 2021, byly vybrány 3 vítězné projekty doktorandských studentů v celkovém finančním objemu 1.306.144,- Kč .