IP 2020 – VNITŘNÍ SOUTĚŽ AMU – NOVÝ OKRUH


Rektor AMU v rámci IP/Vnitřní soutěže AMU vyhlašuje pro rok 2020 nový okruh Mezifakultní tvůrčí/umělecké studentské projekty (označení Okruh 1, pozn. stávající Okruhy 1 a 2 IP 2019 se pro rok 2020 mění na Okruhy 2 a 3).

Podmínky tohoto okruhu:

Cílem je podpořit mezifakultní tvůrčí a studentskou spolupráci. Projektové žádosti bude hodnotit kolegium rektora v únoru 2020. Žádosti podává student – řešitel z fakulty, která má na projektu rozhodující tvůrčí/umělecký podíl, a to pouze v listinné podobě, na předepsaném formuláři do 17. 1. 2020 projektovému oddělení rektorátu.

Povinná struktura projektové žádosti viz Výnos rektora č. 14/2019 .