Projektová soutěž AMU

Formuláře    
Projektová soutěž 2023 - Přihláška zfo web
Projektová soutěž - Průběžná zpráva za rok 2022 zfo web
Projektová soutěž - Závěrečná zpráva za rok 2022 zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

PS 2023
PS 2022


                                  V souladu s čl. 3 odst. 1 výnosu rektora č. 9/2020 (dále „Výnos“) vyhlašuji
                                                       

                                                       DRUHÉ KOLO PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU
 

  na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

                                                                               v roce 2023

 

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2020.

2. V souladu s čl. 4 odst. 1 Výnosu je pro rok 2023 druhé kolo soutěže otevřeno pro krátkodobé (1-2 roky) projekty.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2023 pro jednotlivé projekty stanoveny.

4. Harmonogram soutěže:

 • 7. 2. 2023 - vyhlášení soutěže 
 • 27. 2. 2023 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách 
 • 6. 3.-15. 3. 2023 - zasedání fakultních grantových komisí (formulace doporučení k jednotlivým projektům pro Grantovou komisi AMU) 
 • Do 29. 3. - zasedání Grantové komise AMU 
 • Do 31. 3. 2023 - zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu 
 • Průběžné zprávy se dle čl. 6 odst. 9 Výnosu podávají vždy do 15. února 
 • Závěrečné zprávy se dle čl. 6 odst. 3 Výnosu podávají vždy do 31. ledna 

5. Publikační aktivity

Řešitelé/ky schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2023 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy. 

6. Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

7. Doplňující informace ke 2. kolu
Projektová soutěž slouží pro podporu vědeckovýzkumných projektů. Některé projekty předložené do 1. kola byly svou povahou zaměřeny spíše na umělecký výzkum, podporu výuky, na obnovu infrastruktury či na podporu činnosti pracovišť institucionálního charakteru, tj. na financování celého spektra výzkumných témat. Pro Projektovou soutěž se lépe hodí jasně ohraničené záměry s jedním a konkrétně vymezeným tématem. Ve druhém kole bude rozdělováno přibližně 2,5 mil. Kč na r. 2023.


VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2022

 

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2020 ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro rok 2022 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2022 stanoveny.

4. Harmonogram druhého kola soutěže

 • 7. 2. 2022- vyhlášení soutěže
 • 28. 2. 2022 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek na rektorátním oddělení OVVP (místnost 3007, 3. patro) k rukám Karolíny Vinické.
 • 9. 3. 2022 (změna) - zasedání Grantové komise AMU
 • Do 16. 3. 2022 (změna) - zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu

5. Publikační aktivity
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2022 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

6. Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (
hana.stastna@amu.cz).

Formulář přihlášky pro druhé kolo PS 2022 - umístěn na stránce výše, viz Formuláře. 

Důležité dokumenty k PS jako výnosy rektora a další – jsou umístěny na této stránce níže pod čarou..