Projektová soutěž AMU

Formuláře    
Projektová soutež 2020 - Přihláška zfo web
Projektová soutež 2019 - Průběžná zpráva zfo web
Projektová soutež 2019 - Závěrečná zpráva zfo web
Project Competition 2020 - Application - ENGLISH VERSION zfo web
Project Competition 2019 - Interim Report - ENGLISH VERSION zfo web
Project Competition 2019 - Final Report - ENGLISH VERSION zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

PS 2020
PS 2019

VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2020

na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO („IP DKR“) v roce 2020

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2018 ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky, dále pro projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení projektu max. 2 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky omezené částkou 100.000,-Kč na jeden rok čerpání.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2020 stanoveny.

4. Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude pro rok  2020: 3.500.000,-Kč

5. Harmonogram soutěže:

  • 7. 10. 2019 – vyhlášení soutěže;
  • 25. 11. 2019 ve 13 h uzávěrka pro podávání přihlášek;
  • V období od 14. do 30. 1. 2020 - první zasedání Grantové komise AMU;
  • 1. 2. 2020 – zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2019 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2020);
  • V týdnu 24. – 28. 2. 2020 proběhne 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2020;
  • Do 5. března 2020 – zveřejnění výsledků.

6. Publikační aktivity
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2020 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7. Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

Formulář přihlášky pro nové žadatele o podporu v PS 2020 -  umístěn na stránce výše, viz Formuláře. 

Důležité dokumenty k PS jako výnosy rektora a další - jsou umístěny na této stránce níže pod čarou.

- - -

Pro Průběžné zprávy za rok 2019 a Závěrečné zprávy za rok 2019 k projektům v PS 2019: použijte formuláře na této stránce výše.
 

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

__________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení


Výnosy rektora


Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy


Výsledky hodnocení


Další dokumenty


VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2019

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí výnosem rektora č.9/2018.

2. Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky, pro Dlouhodobé projekty s dobou řešení 4 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2019 stanoveny.

4. Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude pro rok  2019 minimálně 10 mil. Kč

5. Harmonogram soutěže:

• 5. 10. 2018 – vyhlášení soutěže;

• 31.10.2018, v 11 h – informační seminář pro žadatele;

(v případě zájmu kontaktujte oddělení VaV karolina.kotnourova@amu.cz)

• 28. 11. 2018 v 12 h uzávěrka pro podávání přihlášek;

• 29. 11.2018 – 5.1.2019 hodnocení projektů oponenty;

• V období od 14. do 24. 1. 2019 - první zasedání Grantové komise AMU;

• 1. 2. 2019 – zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2018 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2019);

• V týdnu 18. – 22. 2. 2019 proběhne 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2019;

• Do 5. března 2019 – zveřejnění výsledků.

6. Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2019 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7. Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

Webový formulář přihlášky pro nové žadatle v odkazu Formulář žádosti PS2019 

Průběžné a Závěrečné zprávy použijte webový formulář v odkazu níže

- formuláře budou zveřejněny během listopadu 2018

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

 

VYHLÁŠENÍ


Výsledky


výnosy rektora


english version


pro žadatele


* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

projekty s plánovanými publikačním výstupy


DALŠÍ DOKUMENTY