Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webProjektová soutěž AMU

zápisy ze zasedání grantových komisí

výsledky

VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2018


 

1.            Pravidla Projektové soutěže se řídí výnosem rektora č. 6/2015 a jeho dodatkem č. 1.

2.            Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.

3.            Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.

4.            Finanční zajištění soutěže

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**

5.            Harmonogram soutěže:

•              3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;

•              19.10.2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz

•              16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek

•              v týdnu 4.- 8.12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí; (doporučující hodnocení)

•              mezi 11.- 20.12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;

•              22.12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);

•              cca 23.2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;

•              do konce února 2018 - zveřejnění výsledků.

•              od 11. 1. do 31.1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a Průběžných zpráv u dvouletých projektů

6.            Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7.            Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

Webový formulář přihlášky pro nové žadatle v odkazu Formulář žádosti PS 2018

Pro Průběžné, Bilanční a Závěrečné zprávy použijte webový formulář v odkazu níže

Formulář Průběžné zprávy o řešení projektu v roce 2017 (spolu s aktualizací rozpočtu projektu na rok 2018)

Formulář Bilanční zprávy o řešení tříletých projektů k roku 2017;

Formulář Závěrečné zprávy o řešení projektu

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

 

pro žadatele

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

pro stávající řešitele

projekty s plánovanými publikačním výstupy

DALŠÍ DOKUMENTY