Projektová soutěž AMU

Formuláře    
Projektová soutež - Průběžná zpráva zfo web
Projektová soutež - Závěrečná zpráva zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

PS 2019
PS 2018

VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2019

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí výnosem rektora č.9/2018.

2. Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky, pro Dlouhodobé projekty s dobou řešení 4 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2019 stanoveny.

4. Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude pro rok  2019 minimálně 10 mil. Kč

5. Harmonogram soutěže:

• 5. 10. 2018 – vyhlášení soutěže;

• 31.10.2018, v 11 h – informační seminář pro žadatele;

(v případě zájmu kontaktujte oddělení VaV karolina.kotnourova@amu.cz)

• 28. 11. 2018 v 12 h uzávěrka pro podávání přihlášek;

• 29. 11.2018 – 5.1.2019 hodnocení projektů oponenty;

• V období od 14. do 24. 1. 2019 - první zasedání Grantové komise AMU;

• 1. 2. 2019 – zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2018 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2019);

• V týdnu 18. – 22. 2. 2019 proběhne 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2019;

• Do 5. března 2019 – zveřejnění výsledků.

6. Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2019 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7. Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

Webový formulář přihlášky pro nové žadatle v odkazu Formulář žádosti PS2019 

Průběžné a Závěrečné zprávy použijte webový formulář v odkazu níže

- formuláře budou zveřejněny během listopadu 2018

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

 

VYHLÁŠENÍ


Výsledky


výnosy rektora


english version


pro žadatele


* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

projekty s plánovanými publikačním výstupy


DALŠÍ DOKUMENTY


zápisy ze zasedání grantových komisí


výsledky

Formulář Upravená přihláška podle požadavků GK AMU je určen pro řešitele projektů doporučených k realizaci s přepracovaným rozpočtem a upřesněním předpokládaných výstupů podle požadavků GK AMU. Hodnocení jednotlivých projektů naleznete v zápisu ze zasedání GK AMU.


VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2018

 

1.            Pravidla Projektové soutěže se řídí  výnosem rektora č. 6/2015 a jeho dodatkem č. 1

2.            Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.

3.            Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.

4.            Finanční zajištění soutěže

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**

5.            Harmonogram soutěže:

•              3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;

•              19.10.2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz

•              16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek

•              v týdnu 4.- 8.12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí; (doporučující hodnocení)

•              mezi 11.- 20.12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;

•              22.12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);

•              cca 23.2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;

•              do konce února 2018 - zveřejnění výsledků.

•              od 11. 1. do 31.1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a Průběžných zpráv u dvouletých projektů

6.            Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7.            Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

Webový formulář přihlášky pro nové žadatle v odkazu Formulář žádosti PS 2018

Pro Průběžné, Bilanční a Závěrečné zprávy použijte webový formulář v odkazu níže

Formulář Průběžné zprávy o řešení projektu v roce 2017 (spolu s aktualizací rozpočtu projektu na rok 2018)

Formulář Bilanční zprávy o řešení tříletých projektů k roku 2017;

Formulář Závěrečné zprávy o řešení projektu

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

 

pro žadatele

Formulář Upravené přihlášky na základě požadavků GK AMU je určen pro řešitele projektů doporučených k realizaci s přepracovaným rozpočtem a upřesněním předpokládaných výstupů podle požadavků GK AMU. Hodnocení jednotlivých projektů naleznete v zápisu ze zasedání GK AMU.


* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

pro stávající řešitele


projekty s plánovanými publikačním výstupy


DALŠÍ DOKUMENTY