Projektová soutěž AMU

zápisy ze zasedání grantových komisí

výsledky

Formulář Upravená přihláška podle požadavků GK AMU je určen pro řešitele projektů doporučených k realizaci s přepracovaným rozpočtem a upřesněním předpokládaných výstupů podle požadavků GK AMU. Hodnocení jednotlivých projektů naleznete v zápisu ze zasedání GK AMU.

VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2018


 

1.            Pravidla Projektové soutěže se řídí výnosem rektora č. 6/2015 a jeho dodatkem č. 1.

2.            Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.

3.            Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.

4.            Finanční zajištění soutěže

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**

5.            Harmonogram soutěže:

•              3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;

•              19.10.2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz

•              16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek

•              v týdnu 4.- 8.12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí; (doporučující hodnocení)

•              mezi 11.- 20.12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;

•              22.12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);

•              cca 23.2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;

•              do konce února 2018 - zveřejnění výsledků.

•              od 11. 1. do 31.1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a Průběžných zpráv u dvouletých projektů

6.            Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7.            Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

Webový formulář přihlášky pro nové žadatle v odkazu Formulář žádosti PS 2018

Pro Průběžné, Bilanční a Závěrečné zprávy použijte webový formulář v odkazu níže

Formulář Průběžné zprávy o řešení projektu v roce 2017 (spolu s aktualizací rozpočtu projektu na rok 2018)

Formulář Bilanční zprávy o řešení tříletých projektů k roku 2017;

Formulář Závěrečné zprávy o řešení projektu

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

 

pro žadatele

Formulář Upravené přihlášky na základě požadavků GK AMU je určen pro řešitele projektů doporučených k realizaci s přepracovaným rozpočtem a upřesněním předpokládaných výstupů podle požadavků GK AMU. Hodnocení jednotlivých projektů naleznete v zápisu ze zasedání GK AMU.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

pro stávající řešitele

projekty s plánovanými publikačním výstupy

DALŠÍ DOKUMENTY