Projektová soutěž AMU

Formuláře    
Projektová soutěž 2023 - Přihláška zfo web
Projektová soutěž - Průběžná zpráva za rok 2022 zfo web
Projektová soutěž - Závěrečná zpráva za rok 2022 zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

PS 2023
PS 2022

!Přihlášku ve formátu .docx pro žadatele*ky z FAMU naleznete níže v sekci "05_DALŠÍ DOKUMENTY"!

V souladu s čl. 3 odst. 1 výnosu rektora č. 9/2020 (dále „Výnos“) a na základě pověření výkonem příslušné agendy č. PID AMU/22/023097 ze dne 30. 9. 2022 vyhlašuji

 

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ AMU

 

na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2023

 

 1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem.
 2. V souladu s čl. 4 odst. 1 Výnosu je pro rok 2023 soutěž otevřena jak pro krátkodobé (1-2 roky), tak pro dlouhodobé projekty (3-5 let).
 3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2023 pro jednotlivé projekty stanoveny.
 4. Harmonogram soutěže:
 • 19. října 2022 … vyhlášení soutěže
 • 28. listopadu 2022 ve 13:00 hod. … uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách
 • 5. prosince 2022 - 6. ledna 2023 … zasedání fakultních grantových komisí (formulace doporučení k jednotlivým projektům pro Grantovou komisi AMU)
 • 9. ledna 2023 - 30. ledna 2023 … zasedání Grantové komise AMU
 • Do 7. února 2023 … zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/přijetí s krácením rozpočtu
 • Průběžné zprávy se dle čl. 6 odst. 9 Výnosu podávají vždy do 15. února
 • Závěrečné zprávy se dle čl. 6 odst. 3 Výnosu podávají vždy do 31. ledna

  5. Publikační aktivity

Řešitelé/ky schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2023 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

 

  6. Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).


02_VÝSLEDKY

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2022

 

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2020 ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro rok 2022 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2022 stanoveny.

4. Harmonogram druhého kola soutěže

 • 7. 2. 2022- vyhlášení soutěže
 • 28. 2. 2022 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek na rektorátním oddělení OVVP (místnost 3007, 3. patro) k rukám Karolíny Vinické.
 • 9. 3. 2022 (změna) - zasedání Grantové komise AMU
 • Do 16. 3. 2022 (změna) - zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu

5. Publikační aktivity
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2022 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

6. Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (
hana.stastna@amu.cz).

Formulář přihlášky pro druhé kolo PS 2022 - umístěn na stránce výše, viz Formuláře. 

Důležité dokumenty k PS jako výnosy rektora a další – jsou umístěny na této stránce níže pod čarou..