Granty a operační programy

Podpořené projektyPokročilé metody a technologie zpřístupnění filmových a na film orientovaných sbírek archivů a muzeí pro výzkum a rozvíjení bohatství kulturních vzorů

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI

Získaná částka
27 113 000 Kč

Rok
2017

Metodiky digitalizace národního filmového fondu

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI

Získaná částka
52 506 000 Kč

Rok
2013-2017

Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI II

Získaná částka
29 726 000 Kč

Rok
2018-2022

Výzkum umělecké tvorby ve specifické integrační skupině (s lidmi se znevýhodněním)

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI II

Získaná částka
3 379 000 Kč

Rok
2018-2020

Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů – součást národního kulturního dědictví

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI

Získaná částka
22 983 000 Kč

Rok
2015


Kontakty

MgA. Mgr. David Pizinger

Projektový manažer

E-mail: david.pizinger@amu.cz
Telefon: 234 244 509
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Barbora Jirsová

Projektový manažer

E-mail: barbora.jirsova@amu.cz
Telefon: 234 244 517
Detail osoby
Bez obrázku