Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webAktuální termíny grantů

Termíny pro podávání žádostí určené jednotlivými poskytovateli dotací. Při podávání žádostí, u nichž je hlavním žadatelem AMU, se prosím řiďte interním termínem stanoveným Oddělením pro vědu, výzkum a projekty (je vždy uveden v informačním emailu).

Nejbližší termíny

Adresát:  

březen 2018


duben 2018

2. dubna 2018

Ministerstvo kultury ČR - Příjem žádosti o stipendium na rok 2018
Ministerstvo kultury ČR, grantový program Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR


2. dubna 2018

Salzburg Summer Academy of Fine Arts 2018 - Výzva
ERSTE Foundation, grantový program Salcburg Summer Academy of Fine Arts 2018


3. dubna 2018

MKČR - Příjem žádostí o stipendia na rok 2018
Ministerstvo kultury ČR, grantový program Poskytnutí příspvěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro rok 2018


6. dubna 2018

Hlávkova nadace - Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Hlávkova nadace, grantový program Hlávkova nadace - Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost


9. dubna 2018

Výroba animovaného filmu
Státní fond kinematografie, grantový program Výroba českého kinematografického díla


9. dubna 2018

Kompletní vývoj dokumentárního filmu
Státní fond kinematografie, grantový program Vývoj českého kinematografického díla


11. dubna 2018

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu MEZINÁRODNÍCH grantových projektů
GAČR, grantový program Standardní, mezinárodní a juniorské projekty


11. dubna 2018

Veřejná soutěž ve výzkumu a inovacích na podporu JUNIORSKÝCH grantových projektů
GAČR, grantový program Standardní, mezinárodní a juniorské projekty


11. dubna 2018

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu STANDARDNÍCH grantových projektů
GAČR, grantový program Standardní, mezinárodní a juniorské projekty


15. dubna 2018

AKTION Stipendia pro vysokoškolské pedagogy
AKTION, grantový program Stipendia pro vysokoškolské pedagogy


15. dubna 2018

AKTION - Projekty menšího rozsahu
AKTION, grantový program Projekty menšího rozsahu


20. dubna 2018

Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury
Česko-bavorská vysokoškolská agentura, grantový program Stipendijní a grantové programy


30. dubna 2018

Nadace pro současné umění Praha
Nadace pro současné umění Praha, grantový program 26. ročník grantů na podporu výtvarných projektů


30. dubna 2018

Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, grantový program Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - Mobilitykvěten 2018


červen 2018


srpen 2018


září 2018


říjen 2018


listopad 2018


prosinec 2018


Připravované výzvy


Kontakty

Ing. Leona JUŘIČKOVÁ

Projektový manažer, Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: leona.jurickova@amu.cz
Telefon: 234 244 509
Detail osoby

Ing. arch. Karolína KOTNOUROVÁ

Projektový manažer

E-mail: karolina.kotnourova@amu.cz
Telefon: 234 244 517
Detail osoby