Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webZískané granty

Úspěšné projekty vznikající z grantové podpory, řešené na našich vědeckovýzkumných pracovištích.Pokročilé metody a technologie zpřístupnění filmových a na film orientovaných sbírek archivů a muzeí pro výzkum a rozvíjení bohatství kulturních vzorů

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI

Získaná částka
27 113 000 Kč

Rok
2017

Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů – součást národního kulturního dědictví

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI

Získaná částka
22 983 000 Kč

Rok
2015

Metodiky digitalizace národního filmového fondu

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI

Získaná částka
52 506 000 Kč

Rok
2013-2017