Získané granty

Úspěšné projekty vznikající z grantové podpory, řešené na našich vědeckovýzkumných pracovištích.Metodiky digitalizace národního filmového fondu

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI

Získaná částka
52 506 000 Kč

Rok
2013-2017

Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI II

Získaná částka
29 726 000 Kč

Rok
2018-2022

Výzkum umělecké tvorby ve specifické integrační skupině (s lidmi se znevýhodněním)

Ministerstvo kultury ČR, grantový program NAKI II

Získaná částka
3 379 000 Kč

Rok
2018-2020