OSTATNÍ PODPORA

Divadelní ústav

Institut umění - Divadelní ústav pořádá z pověření MK ČR dvakrát ročně výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Žádat lze o příspěvek na cestové a pobyt v zahraničí za účelem účasti na odborné konferenci, semináři, workshopu atd.

Žadateli jsou fyzické osoby, podání těchto žádostí tedy Oddělení pro vědu, výzkum a projekty nezařizuje.

Termín pro odevzdávání žádostí je obvykle v březnu / dubnu a září daného roku .

Podrobnější informace zde.