Projekt: reg. č. CZ.31.1.01/MV/23_52/0000052

Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ

Předmětem projektu je úplné fungování jednotné digitální brány na veřejných vysokých školách, a to prostřednictvím elektronizace těchto dvou procedur:

1. Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce.

2. Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci.

Jednotná digitální brána AMU dostupná zde.

Trvání: 1. 4. 2023–31. 5. 2026