Projekt: reg. č. NPO_AMU_MSMT-16613/2022

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

V rámci cíle A1 bude inovováno a rozšířeno vybavení pro výuku a návazné administrativní činnosti včetně potřebného zaškolení uživatelů, čímž se zvýší stupeň digitalizace výuky na AMU, která tak bude mj. lépe připravena na realizaci různých flexibilních, hybridních a distančních forem výuky. V rámci cíle A2 budou vytvořeny vzdělávací obsahy pro výuku formou blended-learning apod. u celkem jedenácti předmětů. V rámci cíle A3 bude vytvořen nový profesní navazující magisterský program na Katedře scénografie DAMU s pracovním názvem „Světelný a audiovizuální design pro živé umění“ a bude pořízeno potřebné technické vybavení pro jeho realizaci. V rámci cíle A4 budou vytvořeny tři nové profesně orientované kurzy zaměřené na up/reskilling (včetně realizace pilotního běhu) a inovovány dva stávající. Dále budou realizovány aktivity v rámci konsorciálních projektů C1. Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials), C2. Bezpečnost distančních forem výuky a C3. Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Trvání: 1. 7. 2022–30. 6. 2024

Více v tiskových zprávách, které si můžete stáhnout zde a zde.