Výzva MK ČR č. 0311/2023

Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby


V rámci této výzvy je na AMU v období 1. 9. 2023 – 29. 2. 2024 realizováno celkem 13 projektů.