PROJEKT: REG. Č. 311000007
AMU, Workshop "Embodying figures" s umělkyní Ntando Cele

Fakulta: DAMU

Hostující lektorka: Ntando Cele

Stručný popis: Evropský pohled definuje současné umění. Jak nezápadní umělci sladí své osobní, politické, kulturní a společenské hodnoty, aniž by příliš obětovali umělecké, fyzické, duševní nebo emocionální hodnoty? Můžeme vytvářet díla, která nebudou poukazovat na koloniální dějiny ani k nim odkazovat? Pokud ano, jak to vypadá? V rámci dvoudenní dílny se se studenty pustíme do výzkumu přenosu významů v rámci různých geografickokulturních rámců v souvislosti s využíváním těla jako nástroje performativního vyjádření. Využívání vlastní tělesnosti k transformaci a přenosu myšlenek se různí podle odlišných regionů. Kontext, v němž se představení odehrává, je stejně důležitý jako kontext těch, kteří představení sledují. To vše je kulturně definováno a vede k interpretacím díla i jeho možné dezinterpretaci. Publikum definuje normalitu, morální normy a nakonec i relevanci. Co se stane, když tělo/představení vycestuje do jiných zemí? Jak to vypadá, jaká je k tomu potřeba strategie a jak to může být provedené? Společně budeme tyto otázky zkoumat skrze diskuze, sdílení vlastních přístupů a praktických cvičení. Vyzkoušíme strategie, které se osvědčily, a prozkoumáme další cesty, které by jinak mohly být ignorovány.
Cílem projektu je uskutečnění dvoudenní dílny s umělkyní Ntando Cele 26. a 27. října 2023. V rámci této dílny se zaměříme na setkání studentů MA programů Katedry alternativního a loutkového divadla, DAMU s umělkyní Ntando Cele a jejími uměleckými přístupy. Během dvou dnů budou mít studenti možnost společně řešit otázky různých geograficko-kulturních kontextů, které se pojí, jak k oblasti, ve které je daná performativní akce představena, tak k recipientům díla. Tento workshop pomůže studentům k uvědomění si kulturních rámců, na které je potřeba brát zřetel při tvorbě performativního umění.