PROJEKT: REG. Č. 311000011
AMU, Dramatika W. Shakespeara jako scénický materiál. Workshop KČD DAMU s lektorem Laurentem Bergerem

Fakulta: DAMU

Hostující lektor: Laurent Berger

Stručný popis: Workshop je určen studentům 2. ročníku magisterského oboru herectví na KČD DAMU. Cílem workshopu je autorská scénická tvorba se studenty herectví, směřující k prohlubování jejich tvůrčích předpokladů na základě shakespearovské dramatiky, na níž již měli příležitost pracovat ve svém dosavadním studiu (v předmětech Herecká tvorba, Scénická tvorba i Divadlo v historii západní kultury). Workshop se zaměří na rozvoj jejich tvůrčích dovedností jak z hlediska dramaturgického přístupu k textu, tak (především) z perspektivy scénické a herecké autorské tvorby, se zvláštním důrazem na aktualitu Shakespearových dramat, jejich potenciál ve světle současných jevištních estetik a jejich tvůrčí podnětnost.

Aktualita k projektu