PROJEKT: REG. Č. 311000014
AMU, Nové metody v současném tanci (Multi-partnering, Flying Low a Passing Through s lektory L. Balážovou MM , S. M. Marínem a M. Herichem)

Fakulta: HAMU

Hostující lektoři: Lívia Mendez Marin Balážová, Sebastián Méndez Marín, Milan Herich

Stručný popis: Cílem je realizace dvou teoreticko-praktických seminářů – "Multi-partnering" s Lívií Balážovou MM a Zebastiánem M. Marínem a "Flying Low and Passing Through" s Milanem Herichem v rámci předmětu Taneční praxe MST určeného primárně pro magisterský program pedagogiky tance se specializací na Moderní a současný tanec (MST).
Studenti se seznámí se současnými přístupy a inovativními trendy ve výuce současného partnerského tance. Zaměří se na hledání a odkrývání inspirace ve vnějším i vnitřním světě, na invenční práci s jednotlivými složkami pohybu jako je tělo, prostor, čas, dynamika nebo s tématy (např. pohybový princip etc.). Naučí se, jak je formovat v tanečních kompozicích.
V rámci duetu nebo skupinového tance studenti kreativním způsobem povedou nonverbální dialog mezi dvěma a více těly (tzn. opouštět pohybové stereotypy) při vědomém respektování biomechanických zákonitostí lidského těla a logického využívání zákonitostí fyzikálních. Rozvíjí schopnost citlivému naslouchání partnera při akci i reakci, uvědomování si společného prostoru a otevřenosti smyslů – perifernímu vnímání.