PROJEKT: REG. Č. 311000016
AMU, Workshop "Curatorial practice within an ecosystems" s Martou Keil

Fakulta: DAMU

Hostující lektorka: Marta Keil

Stručný popis: Cílem projektu je uskutečnění dvoudenní dílny s dramaturgyní Martou Keil v listopadu 2023. V rámci této dílny se zaměříme na setkání studentů MA programů Katedry alternativního a loutkového divadla, DAMU s dramaturgyní Martou Keil a na její dramaturgickou činnost.
Během dvou dnů se studenti pod vedením uznávané evropské dramaturgyně zaměří na příklady kurátorské praxe jako strategie umisťování uměleckého díla do ekosystému daného místa, instituce nebo komunity. Budou sledovat vzájemně závislé vztahy mezi umělcem, jeho publikem a hostitelskými organizacemi a hledat způsoby, jak je kriticky řešit. Jak se může umělecká praxe, pozvaná do daného kontextu, stát smysluplným aktérem v rozvíjení místní sítě vztahů? Kdy se stává rušivou a kdy otevírá nové, jinak nepředstavitelné cesty? Jaké kurátorské strategie jsou zapotřebí k jejich hostování a udržení? Jak kurátorská praxe na daný kontext nejen reaguje, ale také jej vytváří? Podíváme-li se na umělecké praxe Sarah Vanhee, Haruna Morrisona a Czarne Szmaty (Černé hadry), pokusíme se každou z nich pochopit jako specifický ekosystém, který vede dialog, narušuje a obohacuje místní krajinu.
Workshop bude postaven na diskuzích a praktických cvičeních, která budou reflektovat osobní zkušenosti zúčastněných osob s daným tématem a navazovat se bude sérií cvičení soustředících se na sledování a vytváření vztahů mezi umělci a institucemi a komunitami.